Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

IV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY ,, Powstanie Styczniowe ? historia w barwie i kolorze?

2010/12/13

 

quiz_styczen_1

 

herb

 

IV  WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
,, Powstanie Styczniowe – historia w barwie i kolorze”


                                                              
1.    Organizator:
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojewoda Świętokrzyski
2.    Założenia Konkursowe :
- stworzenie możliwości najszerszego udziału młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych,
- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodych twórców,
- kultywowanie  walki o niepodległość   w sztukach malarskich / sztalugowych/,
- ukazanie poprzez wizje plastyczne historii zrywów niepodległościowych  narodu  polskiego,
3.  Uczestnicy Konkursu :
- uczniowie szkół, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
- uczestnicy pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury,
4. Warunki uczestnictwa :
- format prac dowolny,
- ilość prac nadesłanych jest nieograniczona,
- technika : malarstwo/ np. akwarelowe, olejne, akrylowe, pastelowe itp./,
- prace winny być oprawione i gotowe do ekspozycji / passe-partou/,
- nadesłane prace muszą być czytelnie opisane z tyłu w prawym dolnym rogu : imię i nazwisko autora, wiek, adres oraz tel. placówki, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora prowadzącego,
5.  TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 18 lutego  2011 r,
           Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać na adres :
Wojewódzki Dom Kultury ul. Ściegiennego 2,  25-035 KIELCE z dopiskiem
,, Powstanie”.

       Szczegółowych informacji udziela  Dział Artystyczny – Tomasz Irski pok. nr 34, tel.
0 41 36 55 141, e-mail : tomasz.irski@vp.pl
 6.  Ocena prac :
do oceny prac zostanie powołana  komisja konkursowa przyznająca nagrody oraz kwalifikująca prace na wystawę pokonkursową, która listownie zawiadomi uczestników  o terminie wręczenia nagród i wystawie konkursowej,
Rada Artystyczna oceniać będzie  prace w kategoriach wiekowych :
-  od 13 do 15 lat
-  oraz  powyżej 15 roku życia,
      
     WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ORGANIZATORA. Jest to równoznaczne ze zgodą autora na nieodpłatne udostępnienie pracy przez organizatora.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 148
Realizacja nbStudio