Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

WDK - pocztówka z przeszłości

2017/08/28

Regulamin pleneru fotograficznego

„WDK – pocztówka z przeszłości”

 

1.      1. Organizatorem pleneru fotograficznego jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

2.      2. Plener fotograficzny przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią.

 

Cele pleneru:

1.     1. Uchwycenie w obiektywie 80 – letniego gmachu Wojewódzkiego Domu Kultury z zewnątrz, na tle zmieniającego się krajobrazu.

2.    2.  Promowanie twórców fotografików poprzez ekspozycję zdjęć na wystawie poplenerowej, która dobędzie się 17 września 2017 roku.

 

Warunki i terminy dostarczania prac:

1.      1. Plener odbędzie się na terenie WDK  w Kielcach 10 września 2017 r. w godzinach 10:00 – 16:00.

2.        2Każdy z autorów zobowiązuje się nadesłać minimum 2 fotografie (nie więcej niż 5) wykonane  podczas pleneru fotograficznego „WDK – pocztówka z przeszłości” do 11 września  2017 r.

3.       3.  Prace w formacie JPG o maksymalnej jakości (300dpi do 6MB) należy nadesłać drogą         e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: „WDK – pocztówka z przeszłości” lub dostarczyć na płycie CD do pokoju nr 171 w godzinach 7:30-15:30 w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Ściegiennego 2 w Kielcach.

4.        4.  Nadesłane pliki należy podpisać nazwiskiem autora i zatytułować.

5.        5. W treści e-maila trzeba podać:

§        imię i nazwisko,

§        adres autora,

§        telefon kontaktowy,

§        oświadczeni.

6.     6. W wystawie mogą brać udział jedynie te prace, które powstały podczas pleneru „WDK – pocztówka z przeszłości”.

7.    7.  Organizator zastrzega sobie wybór prac, które będą zaprezentowane na wystawie poplenerowej. Wyboru dokona zespół powołany przez organizatora.

8.     8. Udział w plenerze jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac na wystawie poplenerowej oraz innych celach niekomercyjnych WDK.

9.      9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są załączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w plenerze.

10.   10. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu.

11.   11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany terminu pleneru oraz wystawy bez podania przyczyny.

12.  12.  Udział w plenerze jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby wystawy (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

13.  13. Wybrane prace na wystawę zostaną wydrukowane na koszt Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

 

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej; nr tel. 41 36 55 141; adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

 

plener

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 48
Realizacja nbStudio