Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Kielce - Pamięć - miasto żywych - miastu zmarłych w l. 1993-2017. Pomagajmy w ratowaniu zabytków cmentarnych (2017)

2017/09/25

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje po raz 25. coroczną kwestę w dniach 31 października (wtorek) oraz 1 i 2 listopada (środa, czwartek) 2017 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone jak co roku na konserwację cennych zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Dzięki hojności kielczan kwesty przeprowadzone w ostatnich latach przyniosły duże kwoty: 

– w 2008 – ponad 49 tys. zł, 

– w 2009 – ponad 54 tys. zł, 

– w 2010 – ponad 75 tys. zł, 

– w 2011 – ponad 76 tys. zł, 

– w 2012 – ponad 66 tys. zł, 

– w 2013 – 69 tys., 

– w 2014 – 66 tys., 

– w 2015 – 67 tys., 

– w 2016 – ponad 54 tys. zł.

Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 175 obiektów:

– W 2009 było to 12 pomników, m.in. grobowiec rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamienny grobowiec rodziny Zeitheimów, grobowiec rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grób płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.

– W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne grobowce rodziny Pączkowskich i rodziny Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego. 

– W 2011 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.

– W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwnych nagrobków Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec, a także kamiennych nagrobków Siedleckiej, Krenn. 

– W 2013 roku – roku 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego – poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (grób Kolanowskiego, Sieradzkiej, ks. Michalskiego, Szelągowskiego, Skarżyńskiego – na cm. Starym, Nowym, Prawosławnym), 2 nagrobki żeliwne w Białogonie (Wojasa, Mojaka), 9 nagrobków, z których upadły krzyże, kurhan – prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.

– W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże (4 szt.), zniszczone klapy grobowców (7 szt.), uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (na grobach Laskowskiego, Kirchnera, Plewińskiej), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne. 

– W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (na grobach Dunin, Szartowskiej, Kosmulskiej) na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosławnym oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.

– W 2016 roku poddano konserwacji 17 pomników, w tym dwa figuralne: Bzowskiej, Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskiech, pomnik prof. Krzyżanowskiej i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.

– W 2017 roku podano konserwacji 15 pomników, w tym: 2 duże pomniki Taylorów i Rola-Różyckich, kamienne: Szymczykowskiej, Szubert, Strójwąsa (cm. Nowy), żeliwny Łęckich, na cokoły wróciły także klasyczne rzeźby ze stopów metali na grobach Rozlau i Kuchcińskiej.

W latach 1993–2017 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 375 zabytkowych pomnikach wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmuru, granitu, wapienia lekkiego, piaskowca) i żeliwa.

Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczyło ok. 250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.

Na przestrzeni 25 lat kwestowało ok. 8 tys. osób. Skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp. pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.

Przed nami tegoroczna, trzydniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach na kieleckich cmentarzach:

Starym, Nowym, Partyzanckim, Wojskowym i Prawosławnym, na Piaskach, na Białogonie i na Cedzynie.

Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00–10.30, 10.30–12.00, 12.00–13.30, 13.30–15.00, 15.00–16.30 oraz 16,30–18,00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolna z opiekunami) prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:

– Andrzej Kubera (szkoły) – wiceprezes SODN, nr tel.: 602 699 784, andrzej.kubera@wp.pl

– Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, nr tel.: 690 042 973, tkalecinski@wp.pl

– Stanisław Szrek – prezes SODN, nry tel.: 41 34 620 67, 500 49 29 40.

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodnkielce.pl

Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Jednocześnie SODN apeluje do kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w pracy w Stowarzyszeniu w 4 komisjach tematycznych.

 

Źródło informacji: 

Stanisław Szrek

Andrzej Kubera

Tomasz Kaleciński

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 414
Realizacja nbStudio