Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Kwesta 2018 - zostań wolontariuszem w zbiórce publicznej na cmentarzach kieleckich. Kielce: miasto żywych - miastu zmarłych w latach 1993-2018

2018/09/19

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje po raz 26. coroczną kwestę w dn. 1, 2 listopada (w czwartek i piątek) 2018 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych. 

Na prowadzenie kwesty Stowarzyszenie uzyskało zgodę MSWiA, numer 2017/4471/OR.

Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys. zł, w 2010 – ponad 75 tys., w 2011 – ponad 76 tysięcy zł, w 2012 – ponad 66 tysięcy zł, w 2013 – 69 tys. zł, w 2014 – 66 tys. zł, w 2015 r. - 67 tys. zł, w 2016 r. – ponad 54 tys. zł, w 2017 r. – ponad 52 tys. zł.

Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 190 obiektów.

W 2009 było to 12 pomników, m.in. grobowiec rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamienny grobowiec rodziny Zeitheimów, grobowiec rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grób płk. Trzcińskiego, czy pomnik o. Kolumbina Tomaszewskiego.

W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne grobowce rodziny Pączkowskich i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego. 

W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.

W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwnych nagrobków Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec, a także kamiennych Siedleckiej, Krenn.  

W 2013 roku – roku 150. rocznicy powstania styczniowego – poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych: Kolanowskiego, Sieradzkiej, ks. Michalskiego, Szelągowskiego, Skarżyńskiego (cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagrobki żeliwne w Białogonie (Wojasa, Mojaka); 9 nagrobków, z których upadły krzyże, kurhan - prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.

W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże (4 szt.), zniszczone klapy grobowców (7 szt.), uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (w grobowcu Laskowskiego, Kirchnera, Plewińskiej), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne. 

W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (na grobowcach Dunin, Szartowskiej, Kosmulskiej) na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na Cmentarzu Prawosławnym oraz jeden pomnik żeliwny na Cmentarzu Białogońskim. Wykonano również częściową modernizację Pomnika Katyńskiego.

W 2016 roku poddano konserwacji 17 pomników, w tym dwa figuralne: Bzowskiej i Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskiech, pomnik prof. Krzyżanowskiej i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.

W 2017 roku poddano konserwacji 15 pomników, w tym: 2 duże pomniki Taylorów i Rola-Różyckich, kamienne: Szymczykowskiej, Szuberta, Strójwąsa (na Cm. Nowym), żeliwny Łęckich. Wróciły na cokoły klasyczne rzeźby ze stopów metali na grobowcach Rozlau i Kuchcińskiej. 

W 2018 roku poddano konserwacji 14 pomników.

W latach 1993-2018 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 390 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.

Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczyło ok. 250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.

Na przestrzeni 26 lat kwestowało ok. 8,2 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp. pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami. 

Przed nami tegoroczna, dwudniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1,5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy: Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.

Do kwestowania z jedną skrzynką potrzeba na jeden dzień 12 osób, do 30 skrzynek ponad 300 osób.

W bieżącym roku chcielibyśmy pozyskać do dwudniowego kwestowania w ustalonych miejscach z tą samą skrzynką znane sobie osoby – grupy: ze szkół, instytucji kultury, samorządów, urzędów, organizacji społecznych. Dotychczas w takiej formie pomagają nam uczniowie z kieleckich szkół. 

Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00–10.30, 10.30–12.00, 12.00–13.30, 13.30–15.00, 15.00–16.30 oraz 16,30–18,00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolna z opiekunami) – prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:

  • Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, nr tel.: 690 042 973, e-mail: tkalecinski@wp.pl
  • Stanisław Szrek – prezes SODN, nry tel.: 41 34 620 67, 500 49 29 40.

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego. 

Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodnkielce.pl 

Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek. 

Jednocześnie SODN apeluje do Kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia, w 4 komisjach tematycznych.

 

Z poważaniem

Stanisław Szrek

Edward Kaleciński

Tomasz Kaleciński

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 131
Realizacja nbStudio