Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Laureaci XIV Międzynarodowych Spotkań Chóralnych AD GLORIAM DEI

2013/05/21

Protokół z posiedzenia Jury

oceniającego

XIV Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Ad Gloriam Dei",

które odbyły się

19 maja 2013 r. w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie

 

Jury w składzie:

 • prof. Dariusz Dyczewski - wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • prof. Janusz Król – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Szczyrba – muzyk, kompozytor, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

po wysłuchaniu  prezentacji konkursowych 5 chórów uczestniczących w festiwalu, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Festiwalu otrzymał Chór "Psalmodia" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dyrygent: Włodzimierz Siedlik

Nagrodę ufundowali:

 • dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
 • Jakub Madej, prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie

I nagrodę otrzymał Chór "The Bells of Podil" ("Dzvony Podolu"), Kijów, Ukraina
Dyrygent:  Taras Myronyuk

Nagrodę ufundowali:

 • Marek Miłek, prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
 • Jacek Koźlecki, prezes "Doliny Nidy"
 • Andrzej Bętkowski, poseł na Sejm RP

II nagrodę ex aequo otrzymały

Chór Uniwersytecki "Benedictus", Rużomberok, Słowacja
Dyrygent: Ivan Mraz

Nagrodę ufundował:

 • Jakub Madej, prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie

oraz

Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dyrygent: Beata Szymańska

Nagrodę ufundowali:

 • Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
 • Jan Moskwa, starosta pińczowski

Wyróżnienie otrzymał

Chór "Tatai Szent Márton Kamarakórus" ("Chór Świętego Marcina z Tata")
Dyrygent: Katalin Varga

Nagrodę ufundowali:

 • Polskie Składy Budowlane
 • ks. proboszcz Jan Staworzyński

Puchar dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymał Taras Myronyuk, dyrygent chóru "Dzvony Podolu", Kijów, Ukraina.
Puchar ufundowany został przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Nagrody dla laureatów tegorocznego festiwalu "Ad Gloriam Dei" ufundowali:

 • dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Andrzej Bętkowski, poseł na Sejm RP
 • Jan Moskwa, starosta pińczowski
 • Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
 • Jacek Koźlecki, prezes "Doliny Nidy"
 • Jakub Madej, prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie
 • Marek Miłek, prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Kielcach
 • ks. kanonik Jan Staworzyński, dziekan Dekanatu Pińczowskiego oraz proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie
 • Mirosław Lubarski, dyrektor ds. marketingu i eksportu w Polskich Składach Budowlanych

Puchar dla najlepszego dyrygenta ufundował Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Fundatorem zakwaterowania dla zagranicznych uczestników festiwalu był Jan Moskwa, Starosta Powiatu Pińczowskiego.

Fundatorem wyżywienia dla uczestników festiwalu był Włodzimierz Badurak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Bardzo wysoki i wyrównany poziom tegorocznych Międzynarodowych Spotkań Chóralnych "Ad Gloriam Dei" wpłynął na wysoką ocenę merytoryczną i przyznanie nagród i wyróżnień.

Jury składa gorące podziękowania osobom przygotowującym zespoły chóralne, a także osobom związanym z realizacją festiwalu od strony administracyjnej i organizacyjnej. Jury ma nadzieję, że kolejna, jubileuszowa edycja Międzynarodowych Spotkań Chóralnych będzie kontynuowana i pielęgnowana przez wszystkie podmioty organizacyjne.

 

Fotorelacja

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 249
Realizacja nbStudio