Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Oświadczenie Dyrekcji WDK ws. zakresu prac przewidzianych w projekcie TERMOMODERNIZACJA JEDNOSTEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z LOKALIZACJĄ W KIELCACH, CZARNIECKIEJ GÓRZE I MORAWICY przeznaczonym do realizacji w 2014 r.

2014/02/14

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do realizacji w 2014 roku Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz z partnerami przygotował projekt "Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy".

Jego realizacja odbędzie się na terenie:

  • Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
  • Muzeum Narodowego w Kielcach,
  • Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy,
  • Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W myśl Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. "O wspieraniu termomodernizacji i remontów" (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459), która stanowi, że:

"[...] [za] przedsięwzięcia termomodernizacyjne [uznaje się] przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji [...]"

w zakresie termomodernizacji Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zostaną wykonane następujące prace:

  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
  • termomodernizacja stropodachu, fundamentów budynku;
  • wymiana instalacji c.o.,
  • w dwóch salach (Widowiskowej i Lustrzanej) zamontowana zostanie centrala dachowa z odzyskiem ciepła – rekuperatory.

W tym miejscu pragniemy zdementować pogłoski, które zaczęły krążyć po internecie, sugerujące, że termomodernizacja WDK ma polegać na "oklejeniu budynku styropianem" i że planowane prace znacząco wpłyną na zabytkowy wygląd obiektu.
To właśnie ze względu na zabytkowy charakter obiektu zewnętrzna elewacja w tym projekcie nie będzie podlegała żadnym zmianom.

Dziękujemy za zainteresowanie tym projektem i jednocześnie prosimy o podawanie prawdziwych informacji w dyskusjach.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na ten temat serdecznie zapraszamy do WDK. W każdej chwili możecie się Państwo umówić na spotkanie z Dyrekcją WDK, dzwoniąc pod nr tel.: 41 365 51 01.

 

Z poważaniem

Dyrekcja WDK

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 74
Realizacja nbStudio