Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Spotkanie SPORT - KULTURA W KIELCACH W ASPEKCIE NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA UE NA LATA 2014-2020

2014/10/02

Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce", Wojewódzki Dom Kultury oraz Platforma Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego zapraszają na spotkanie otwarte na temat rozwoju sportu i kultury w aspekcie nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Spotkanie odbędzie się dn. 7 października 2014 r. (we wtorek) w godz. 13.00–15.00 w Sali Portretowej (I p.) w WDK w Kielcach (adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25–033 Kielce).

Na spotkanie serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji i organizacji kulturalnych i sportowych z terenu Kielc, w tym: dyrektorów placówek, animatorów kultury, twórców, artystów, podmioty działające na rzecz kultury i sztuki województwa świętokrzyskiego oraz sportowców i inne osoby zainteresowane tą tematyką lub znane z działalności na polu sportu lub kultury w wymiarze ponadregionalnym.

Grono Targowe Kielce (GTK) jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji programu wdrażania w regionie świętokrzyskim Regionalnej Strategii Innowacji (RSI). Prace dotyczące sportu i kultury w Regionalnej Strategii Innowacji i RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, prowadzone są wspólnie ze Stowarzyszeniem "Ars Sacra".

Chcemy, aby efektem tego spotkania było opracowanie dla powiatu programu wspierania sportu i kultury ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Kolejnym istotnym aspektem będzie przedstawienie złożeń programowych i organizacyjnych Kongresu Kultury Regionalnej organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który odbędzie się w dniach 22–23.10.2014 roku.
Celem Kongresu jest między innymi wypracowanie założeń do Strategii Rozwoju Kultury w województwie świętokrzyskim oraz zasad rozdysponowania środków inwestycyjnych na kulturę w nowym okresie programowania.
Ze strony GTK i Stowarzyszenia "Ars Sacra" w spotkaniu będzie uczestniczyć dwóch ekspertów, którzy przedstawią dotychczasowy postęp prac oraz poprowadzą merytoryczną część spotkania.

Prosimy o zapoznanie się z tematyką spotkania i w przypadku zainteresowania udziałem w nim o potwierdzenie obecności.

Kontakt z koordynatorem spotkania: nr tel.: 693 404 271, adres e-mail: monika.strus@wp.pl

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 331
Realizacja nbStudio