Strona głównaAktualności

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej X Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej, Kielce 24-26.04.2015 r.

2015/04/27

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej
X Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, 24–26.04.2015 r.

 

Rada Artystyczna w składzie:

 • dr Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Artystycznej,
 • Jacek Jackowski – muzyk, muzykolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Jolanta Dragan – etnograf, archeolog, muzeolog, muzyk – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 • Agnieszka Nagnajewicz – choreograf, etnochoreograf, reżyser – Ludowy Zespół Artystyczny "Promni" Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Michał Stachurski – muzyk – Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, sekretarz Rady Artystycznej,

po obejrzeniu i wysłuchaniu 13 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody:

W KATEGORII ZESPOŁÓW AUTENTYCZNYCH

I miejsce

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Markowianie" – województwo podkarpackie

II miejsce ex aequo

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" – województwo łódzkie
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" – województwo małopolskie

III miejsce

 • Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta – województwo łódzkie

Wyróżnienia:

 • Zespół Folklorystyczny "Gwoździec" – województwo małopolskie
 • Zespół Ludowy "Dębowiacy" – województwo wielkopolskie

W KATEGORII ZESPOŁÓW W OPRACOWANIU ARTYSTYCZNYM

I miejsce

 • Zespół Tańca Ludowego "Harnam" – województwo łódzkie

II miejsce ex aequo

 • Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kroczycka" – województwo śląskie
 • Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej "Tramblanka" – województwo łódzkie

III miejsce ex aequo

 • Zespół Pieśni i Tańca im. I. Wachowiaka "Lasowiacy" – województwo podkarpackie
 • Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki" – województwo pomorskie

Wyróżnienia:

 • Zespół Pieśni i Tańca "Kielce" – województwo świętokrzyskie
 • Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska" – województwo pomorskie

Rada Artystyczna, doceniając dbałość o kultywowanie i popularyzację tradycji własnych regionów, składa serdeczne podziękowania wszystkim zespołom oraz ich kierownikom za trud i ogrom pracy włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych. Zwraca uwagę na bardzo wysoki poziom programów, zarówno od strony choreograficznej, etnograficznej, jak i muzycznej.

Rada Artystyczna pragnie serdecznie podziękować organizatorom X Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej – dyrekcji i pracownikom Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz fundatorowi nagród – Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Jury uważa za niezwykle wskazane kontynuowanie organizacji kolejnych edycji festiwalu, jako znakomitej formy propagowania, pielęgnacji i podtrzymywania tradycji polskiej kultury ludowej.

Fundatorem wszystkich nagród był Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 891
Realizacja nbStudio