Strona głównaInformacje o WDK

Informacje o WDK

Informacje o WDK

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach rozpoczął działalność w 1947 roku, kiedy to zorganizowano pierwsze Świętokrzyskie Dni Kultury i od tego roku datuje się działalność kulturalną w tym obiekcie.

Obiekt dzisiejszego WDK powstał z inicjatywy Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, zaprojektowany został przez Edgara Norwetha, który jak na owe czasy zaproponował Kielcom budowlę bardzo okazałą. Od lat priorytetowym zadaniem WDK jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach prowadzi szeroką działalność edukacyjną z zakresu dziedzictwa kulturowego, organizuje lekcje folklorystyczne, wiedzy o przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorach regionu świętokrzyskiego, konkursy widowisk obrzędowych w formie scenicznej oraz spotkania prezentujące rozwój sztuki teatru od czasów antycznych do współczesności. W WDK organizowane są kursy tańca towarzyskiego dla instruktorów tańca, nauczycieli, studentów, podstawowe kursy choreograficzne dla nauczycieli prowadzących szkolne zespoły taneczne, kursy teatralne, warsztaty taneczne z zakresu: hip-hopu, disco-dance, funky-jazz oraz aerobiku i stepu. Szerokie spectrum zainteresowań WDK obejmuje także obrzędy i obyczaje związane ze świętami religijnymi. Dzięki takim imprezom mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają możliwość obcowania z namiastką bogatej kultury ludowej. WDK prowadzi wszechstronną działalność kulturalną, organizuje szereg imprez, przeglądów, konkursów o charakterze międzynarodowym i wojewódzkim oraz wydarzeń kulturalnych. W WDK działa Zespół Pieśni i Tańca „Kielce", który składa się z dwunastu par tanecznych, chóru i kapeli. W 1979 roku rozpoczął działalność znany w całej Polsce Zespół Rewiowo-Akrobatyczny „Trzpioty”, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt barwnych i brawurowo wykonanych programów estradowych i liczne sukcesy. Zespół występował również poza granicami kraju: w Austrii, Niemczech, Bułgarii, Turcji i na Ukrainie, zdobywając tam liczne nagrody. W 1983 roku powstał w Wojewódzkim Domu Kultury Zespół Inscenizacji Tanecznej „Małe Kielczanki”. Obecnie w zespole występuje 50 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Od 1999 roku działa w WDK Zespół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”, skupiający dzieci i młodzież niepełnosprawną z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Zespół wielokrotnie uczestniczył w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach artystycznych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród na festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, m.in. w: Warszawie, Krakowie, Kluczborku, Lublinie, Busku, Kijowie i Lwowie. W 2008 roku rozpoczął swoją działalność Portal Informacji Kulturalnej. Na stronach internetowych portalu są zawarte informacje kulturalne, fotografie, opisy zabytków, miejsc turystycznych, życiorysy interesujących i nietuzinkowych ludzi, opisy ciekawych wydarzeń kulturalnych, tematy związane ze sztuką, zabytkami i turystyką województwa świętokrzyskiego. W grudniu 2008 roku w Wojewódzkim Domu Kultury wznowiło regularną działalność kino, dzięki czemu jest możliwa systematyczna edukacja filmowa poprzez prezentację dorobku kinematografii polskiej i europejskiej. Do dyspozycji widzów jest sala na 500 miejsc.
(Źródło: http://pik.kielce.pl)

 

wzorek_odstep

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 445
Realizacja nbStudio