Strona głównaGłówne kierunki i zadania

Główne kierunki i zadania

DORADZTWO METODYCZNE 

Pomoc samorządom lokalnym oraz instytucjom kultury we wdrażaniu modelu nowoczesnych placówek upowszechnianiu kultury, w wypracowaniu ich formuły programowej i organizacyjnej, doskonaleniu kadry merytorycznej, pośrednictwo metodyczno-repertuarowe amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

 

EDUKACJA KULTURALNA

Izba Regionalna WDK - Katarzyna Kowalewska-Szmit, nr tel.: 41 36 55 136.

Udostępnia zbiory współczesnej sztuki ludowej twórców regionu świętokrzyskiego: garncarstwo, rzeźba drewniana i ceramiczna, malarstwo, ozdoby bibułkowe.

Pośredniczy w kontaktach z zespołami folklorystycznymi i twórcami ludowymi.


Lekcje folklorystyczne - zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów przybliżające materialny i duchowy dorobek kultury ludowej. Pomoc dla nauczycieli realizujących program edukacji regionalnej.

Spotkanie warsztatowe - Jednodniowe spotkania dla nauczycieli i instruktorów instytucji kultury; wykonywanie tradycyjnych obrzędowych (pisanki, palmy, zabawki choinkowe), zajęcia pod kierunkiem twórców ludowych regionu świętokrzyskiego. 

Wystawy sztuki ludowej ze zbiorów WDK

Różnorodna tematyka m.in.:

 • "Boże Narodzenie w sztuce ludowej"
 • "Kapliczki przydrożne"
 • "Malarstwo Marianny Wiśnios"
 • "Ptaki i zwierzęta w sztuce ludowej"
 • "Gwiazda betlejemska"
 • "Cztery pory roku w obrzędach ludowych"
 • "Bibułkowe cudeńka" - wystawa kwiatonów, bukietów, pająków


EDUKACJA REGIONALNA
Propozycje uzupełniające i wzbogacające obowiązujący program nauczania z różnych przedmiotów, z uwzględnieniem ścieżek dydaktycznych.

"Lekcje folklorystyczne w WDK" - cykl spotkań edukacyjnych z zakresu sztuki ludowej i kultury chłopskiej. Tematyka spotkań: Dawne naczynia użytkowe, Bibułkowe ozdoby izby, Odmiany stroju ludowego, Ludowe zabawy dziecięce. Adresaci: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.

Lekcje folklorystyczne dotyczące wykonywania ozdób choinkowych, dotyczące obyczaju wiejskiego prowadzone są u zamawiających.

Kontakt: WDK, Dział Dziedzictwa Kulturowego, nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

wzorek_odstep

DOSKONALENIE ZAWODOWE

W WDK szkolenia prowadzą:

 • Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej - nry tel.: 41 36 55 141 / 142 / 133,
 • Dział Dziedzictwa Kulturowego - nry tel.: 41 36 55 134 / 136,
 • Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego - nry tel.: 41 36 55 150 / 151 / 155-157 / 171-173. 

Warsztaty folklorystyczne. 2 x w roku: "Tradycyjne zabawki choinkowe", "Bibułkowe bukiety", Palmy, Pisanki, Pająki, Wycinanki. Zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz praktyczna nauka wykonywania elementów zdobniczych pod kierunkiem twórców ludowych.

Kontakt: WDK, Dział Dziedzictwa Kulturowego, nr tel.: 41 36 55 134 / 136.

wzorek_odstep

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

STUDIO TEATRALNE "LS"

 • konsultacje dla recytatorów i grup teatralnych: pomoc repertuarowa, interpretacja utworu
 • warsztaty teatralne dla nauczycieli,
 • udział w jury konkursów teatralnych.

Kontakt: Lech Sulimierski, nr tel.: 888 238 827. Zajęcia w soboty, niedziele i dni umówiane.

TEATR PLASTYCZNY SEN

Kontakt: Tomasz Irski, nr tel.: 41 36 55 140.

STUDIO PIOSENKI

 • nauka wykonywania piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
 • poradnictwo repertuarowe, sporządzanie półplayback'ów,
 • konsultacje dla instruktorów i wykonawców,
 • organizacja warsztatów muzycznych nt. wykorzystania środków technicznych w nauce śpiewu.

Kontakt: Radosław Pach, nr tel.: 41 36 55 142.

MUZYKA REGIONALNA 

 • poradnictwo repertuarowe
 • konsultacje dla solistów i instrumentalistów
 • sporządzanie podkładów muzycznych

 Kontakt: Jerzy Gumuła, nr tel.: 41 36 55 131, nr kom.: 692 221 287.

wzorek_odstep

KIELECKI KLUB KOLEKCJONERA 


Klub działa od 1976 roku i zrzesza kieleckich hobbistów i kolekcjonerów pamiątek, antyków, staroci i różnych osobliwości. Zrzesza około 60 osób, prezesem klubu jest Krzysztof Marchel. Celem działania klubu jest nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu historii sztuki ale wystawiennictwo i organizacja różnych form wymiany eksponatów kolekcjonerskich.

Giełdy kolekcjonerskie - spotkania kolekcjonersko-wymienne, handlowe i towarzyskie organizowane w każdą 2 sobotę miesiąca. Regulamin klubu zabrania oferowania broni palnej datowanej po 1850 r., materiałów niebezpiecznych, pornografii, książek i wydawnictw po 3-letniej karencji od wydania.

Kontakt: Robert Mazur, nr tel.: 661 174 541.

wzorek_odstep

USŁUGI

OBSŁUGA IMPREZ ZLECONYCH

WYNAJEM SAL

Sala Lustrzana - reprezentacyjna sala balowa na 400 osób, bankiety (stoły szwedzkie) - 300 osób, koncerty, benefisy - widownia 180 osób.

Sala_lustrzana1.jpg Sala_lustrzana_.jpg Kawiarnia3.jpg

Sala Kominkowa - reprezentacyjna sala bankietowa (300 osób), narady, szkolenia, kameralne imprezy artystyczne - widownia 120 osób.

Sala Widowiskowa - liczba miejsc siedzących - 530, w tym widownia - 380 i 150 balkon. Scena z zapleczem (2 kieszenie), ekran kinowy, oświetlenie, nagłośnienie.

Sala Balkonowa - sala klubowa: szkolenia, narady, imprezy kameralne na 30-40 osób, bezpośrednie połączenie z Salą Kominkową i Lustrzaną.

Sala Portretowa - sala klubowa na 50 miejsc, szkolenia, narady - 40 miejsc. Bezpośrednie połączenie z Salą Lustrzaną.

Hole - dolny i górny - wystawy, targi tematyczne na 40 stoisk.

Kontakt: Zbigniew Śnioch, nr tel.: 41 36 55 121, nr kom.: 665 777 434.

KAWIARNIA

Kawiarnia1.jpg Kawiarnia2.jpg

Kontakt: Artur Dobrowolski, nr tel.: 41 36 55 192.

Studio nagrań - wystawy, szkolenia - 30 osób, próby zespołów, nagrania muzyczne - bezpośrednie połączenie ze studiem nagrań. 

Sale gimnastyczne
Duża - zajęcia sportowe (piłka halowa, tenis, koszykówka)
Mała - mata tatami (judo, samoobrona, walki wschodnie)
Kontakt: Zbigniew Śnioch, nr tel.: 41 36 55 121, 665 777 434.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 262
Realizacja nbStudio